DOSTAWY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Oferujemy profesjonalne dostawy sprzętu i oprogramowania zarówno klasy Enterprise jak i stacji roboczych następujących producentów:
» Dell
» HP
» NTT System
» MLS (dawniej PCF)
» i wielu innych…

KONSULTACJE

Ogólna klasyfikacja konsultacji:
» Konsultacje w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania
» Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa połączone z audytem
» Szkolenia produktowe i w zakresie bezpieczeństwa
» Doradztwo w zakresie konstrukcji zapytań ofertowych
» Doradztwo i konsultacje wdrożeniowe
» Doradztwo w zakresie wyboru oferenta
» Konsultacje finansowo-informatyczne
» Ekspertyzy
» Audyty
Zakres świadczonych konsultacji:
» Systemy centralnego backupu i archiwizacji
» Systemy HSM/ILM
» Urządzenia taśmowe
» Macierze dyskowe
» Sieci Storage Area Network
» Wyposażenie serwerowni
» Systemy zasilania awaryjnego
» Serwery i stacje robocze
» inne…

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW IT

W zależności od ustaleń, projekty mogą być wykonane w kilku wersjach z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania różnych producentów i zawierające porównanie rozwiązań.

Oferujemy projekty w zakresie:
» Systemy centralnego backupu i archiwizacji
» Systemy HSM/ILM
» Sieci SAN
» Sieci LAN/WAN
» Serwerownie informatyczne
» Systemy zasilania awaryjnego
W wyniku projektu najczęściej Klient otrzymuje:
» Dobór sprzętu i oprogramowania
» Schematy połączeń
» Szacunkowe obliczenia materiałów eksploatacyjnych
» Wstępną konfigurację urządzeń
» Kosztorys inwestorski
» Szacowany harmonogram wdrożenia
» Podział na moduły techniczne i biznesowe

WDROŻENIA

Grupa M-D-M Sp. z o.o. oferuje profesjonalne wdrożenia wszystkich oferowanych produktów. Projekty prowadzone są przez doświadczonych Project Managerów zgodnie z metodyką PRINCE2 lub jej modyfikacjami (np. AIM-PM) oraz własnymi elementami przystosowującymi metodykę do specyfiki danego projektu. W fazie projektu wdrożenie dzielone jest na moduły biznesowe, które charakteryzują się konkretnym celem biznesowym koniecznym do spełnienia, oraz na moduły techniczne usprawniające prowadzenie projektu i kontrolę nad nim.

Każdy moduł techniczny podzielony jest na wszystkie lub niektóre podetapy z grupy:
» Audyt i symulacje
» Inicjacja etapu (ustalenia końcowe)
» Opracowanie dokumentacji przed wdrożeniowej
» Realizacja
» Testy akceptacyjne (stanowiące podstawę odbioru prac przez Klienta)
» Dokumentacja techniczna
» Tuning i aneks do dokumentacji
Ogólnie projekt jest dzielony na następujące etapy wdrożeniowe:
» Projekt techniczny wdrożenia
» Podział wdrożenia na moduły biznesowe i techniczne
» Harmonogram ogólny wdrożenia
» Wdrożenie właściwe – realizacja modułów technicznych
» Zamknięcie wdrożenia
» Szkolenia i konsultacje
» Tuning systemu (najczęściej 2-3 miesiące po zakończeniu wdrożenia)
» Wsparcie techniczne

SERWIS

Grupa M-D-M Sp. z o.o. oferuje długofalowe wsparcie techniczne na wdrożone przez nas systemy. Szczególnie wdrożenia składające się z elementów dostarczanych przez wielu producentów narażone są na problemy podczas usuwania awarii ze względu na przesuwanie odpowiedzialności za uszkodzenie pomiędzy serwisami producentów.